Verditakst for bolig, fritidsbolig og tomt.

Verditaksten gir generelle opplysninger om bygning, samtidig som den gir opplysninger om dokumenter som er innhentet, slik som eventuell utskrift fra grunnbok, skjøte, festekontrakter, målebrev, ferdigattester, situasjonskart, tegninger osv. Verditaksten skal beskrive teknisk verdi, gi en markedsvurdering, en anbefalt markedsverdi og en enkel beskrivelse av takstobjektet. Ønskes det en grundigere undersøkelse av boligens tekniske tilstand, anbefales en tilstandsrapport.

Verditaksten utarbeides på grunnlag av en visuell befaring, og det foretas ikke fysiske inngrep som for eksempel riving eller åpning av konstruksjoner. Normalt flyttes ikke møbler og inventar. Verditaksten er således ikke en garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil og skader.

Det foretas ikke detaljert beskrivelse av piper, ildsteder og andre branntekniske forhold. For kontroll, benytt det stedlige branntilsyn.

Elektriske installasjoner beskrives heller ikke i detalj. Befaring av elektriske installasjoner anbefales utført av autorisert el-takstmann.

 

Ring 77 84 88 89 eller send epost

Takstforum Troms er tilknyttet bransjeorganisasjonen for landets takstmenn og takstforetak.