Landbrukstakst

Takst over konsesjonspliktige eiendommer etter landbruksdepartementets retningslinjer.

Priser oppdatert for 2021

Landbrukstakst eiendommer uten drift 17.000,-
Takst etter landbruksdepartementets retningslinjer. Eiendommer over 100 daa.

Landbrukstakst eiendommer i drift fra 20.000,-
Takst etter landbruksdepartementets retningslinjer. Eiendommer over 100 daa med drift.

 

Ring 77 84 88 89 eller send epost

Takstforum Troms er tilknyttet bransjeorganisasjonen for landets takstmenn og takstforetak.